Έξοδα που καλύπτονται κατά
τη διάρκεια των αποστολών.

  • 'Εξοδα μετακίνησης προς και από τον τόπο της αποστολής
  • 'Εξοδα διαβίωσης στον τόπο αποστολής: στέγη, μετακίνηση

Ασφάλειες: Παροχή ιδιωτικής ασφάλειας για όσο θα διαρκέσει η αποστολή σας:

  • Κάλυψη εξόδων ενδονοσοκομειακής νοσηλείας 
  • Επαναπατρισμός με άμεση αερομεταφορά για λόγους υγείας

Αποζημίωση:

H αποζημίωση που λαμβάνει ο εθελοντής, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών στο ΚΕ.Δ.Α.Σ για διάστημα άνω του ενός μηνός εξαρτάται από το πόστο που έχει στην αποστολή αλλά και την επαγγελματική του εμπειρία στο πεδίο. Η αποζημίωση κατατίθεται κάθε μήνα σ' ένα ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό και έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα του εθελοντή κατά την απουσία του.

 Κοινωνική
δικτύωση

Like

Κάνετε like στη σελίδα μας.

Follow

Ακολουθήστε μας.

Subscribe

Εγγραφείτε στα newsletters.

 

Σεβασμός στην διαφορετικότητα
- Δράση για ισότητα ευκαιριών.


Respect to diversity
- Αct for equality of opportunity

Πώς μπορώ να βοηθήσω;

  • Γϊνε μέλος του ΚΕ.Δ.Α.Σ
  • Πες σ' ένα φίλο για το ΚΕ.Δ.Α.Σ
  • Κάνε μία δωρέα
  • Γίνε εθελοντής
  • Φόρεσε ΚΕ.Δ.Α.Σ!
  • Πάρε μέρος και εσύ σε αποστολές μας.