Καταστατικός χάρτης.

Όραμα

Το όραμα μας είναι η βελτιστοποίηση της ικανότητας της Ελλάδας να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων παρεμβάσεων για οικονομική ευημερία, κοινωνική ένταξη και συνοχή, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και χρηστή διακυβέρνηση μεγάλων κοινωνικών φορέων με σκοπό την επίτευξη των Παγκόσμιων Αναπτυξιακών Στόχων σε υπό ανάπτυξη χώρες.

Οι κύριοι σκοποί του ΚΕ.Δ.Α.Σ είναι:

 • Παροχή γενικής ή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών.
 • Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και λοιπής ιατρικής περίθαλψης και των προσπαθειών πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής ιατρικής.
 • Βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στην γεωργική ανάπτυξη και την υλικο - τεχνική υποδομή.
 • Η συνεργασία με εγχώριες και εντόπιες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες ή υπό μετάβαση χώρες η οποία θα γίνεται με σκοπό την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη και επ’ ωφελεία των μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών.
 • Η επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία της Ενωμένης Ευρώπης και των αναπτυσσομένων και υπό μετάβαση χωρών μέσα από ειδικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, εκθέσεις, εκδόσεις και διεθνείς εκδηλώσεις.

Η διεθνής συνεργασία με οργανισμούς, πανεπιστημιακούς φορείς, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς με αυτούς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.

 Κοινωνική
δικτύωση

Like

Κάνετε like στη σελίδα μας.

Follow

Ακολουθήστε μας.

Subscribe

Εγγραφείτε στα newsletters.

 

Σεβασμός στην διαφορετικότητα
- Δράση για ισότητα ευκαιριών.


Respect to diversity
- Αct for equality of opportunity

Πώς μπορώ να βοηθήσω;

 • Γϊνε μέλος του ΚΕ.Δ.Α.Σ
 • Πες σ' ένα φίλο για το ΚΕ.Δ.Α.Σ
 • Κάνε μία δωρέα
 • Γίνε εθελοντής
 • Φόρεσε ΚΕ.Δ.Α.Σ!
 • Πάρε μέρος και εσύ σε αποστολές μας.